LOB Pompa Nedir?

Lob pompalar viskoz ürünlerin ve katı parçacık içeren akışkanların transferlerinde kullanılırlar. Ürünlerin yapısını bozmayan, pozitif deplasmanlı dişli pompalardır.

Lob pompaları temelde birbirlerine dokunmadan bir muhafaza içinde eşzamanlı dönen iki lob rotordan oluşur. Rotorlar dönerken, çıkıntılar ve muhafaza arasındaki boşluk sıvı ile dolar, böylece verimli bir pompalama sağlanır.

Lob pompalar sundukları hijyen, yüksek verim, emniyet ve yerinde temizlenebilme özellikleriyle çeşitli alanlarda popülerdirler. Gıda, kimya, kağıt, meşrubat, ilaç sektörü alanlarında kullanımları yaygındır. Lob pompalarda lobların teması zamanlayıcı tahrik dişlileri tarafından önlenir. Loblar arasında temas olmadığından ve diğer pompa türlerinden daha geniş bir pompalama haznesine sahip olduklarından, katı tanecikleri zarar vermeden transfer edebilirler. Pompa miline bağlı olan lob, motordan aldığı hareketi zamanlayıcı tahrik dişlisi ile diğer loba ters yönde iletir. Loblar birbirinin tersi yönde hareket ederken, pompanın emme ağzında hacim genişler. Oluşan emme sayesinde sıvı, pompanın içine akar. Loblarla gövde arasında taşınan sıvı, basma ağzına doğru ilerler. Sıvı, lobların arasından geçmez. Basma ağzında loblar iç içe geçerek sıvıyı basınçla birlikte dışarı doğru iterler. Pompa milinin her bir dönüşünde, pompanın hacmi kadar sıvı transfer edilir. Dolayısı ile pompanın kapasitesi, büyüklüğü ve devri ile doğru orantılıdır.

YS Tasarım