Korkmaz Lobe Pompaları her türlü uygulama için özelleştirilmiştir.

Korkmaz Lob Pompa ürün serilerinin salmastra seçenekleri, farklı pompa ebatları, mevcut malzeme ve loblar, doğru sürücü seçimi vb. hepsi, neredeyse her uygulama için ideal pompayı üretmemizi mümkün kılar.

KARTUŞ UYGULAMASI

Pompa, kristalleşebilen veya katı birikintileri bırakabilen ürünleri transfer ettiğinde,

tedarik edilen mekanik salmastralar, alçak basınç altında yıkama suyu veya uyumlu bir sıvı ile temizlenmelidir. Bu düzenek ayrıca ısıyı dağıtmak veya kuru çalışmayı önlemek için de kullanılabilir.

Kartuşun sızdırmazlığını sağlamak için mekanik salmastranın etrafında sabit bir oda bulunmaktadır.

Yıkama sıvısının agresif, tehlikeli veya kirletici olması ve basıncın çalışma veya pompalanan akışkandan daha yüksek olması durumunda, çift kartuşlu bir mekanik salmastranın takılması mümkündür.

YS Tasarım